БИОВИТА хүүхдийн хоол боловсруулах үйл ажиллагааг сайжруулах ПРОБИОТИК бэлдмэл.

Зөвлөгөө